VEDNO DOSEGLJIVI +386 2 421 5720 ali +386 41 705 509 | info@colorino.si

Search

In Stock

SHELL OMALA S4 WE 320 20lit (18kg)

SHELL OMALA S4 WE 320 je sintetično visoko zmogljivo olje na osnovi polialkilen glikola, z odlično starostno in temperaturno stabilnostjo ter uporabno v zelo širokem temperaturnem območju.

Compare

SHELL OMALA S4 WE 320 je sintetično visoko zmogljivo olje na osnovi polialkilen glikola, z odlično starostno in temperaturno stabilnostjo ter uporabno v zelo širokem temperaturnem območju.


Področje uporabe
  • Za čelne, stožčaste in polžaste menjalnike.
  • Ni primerno za mešanje z materiali St/AlBz, primerno za Al in Al ležaje.
  • Se ne meša z mineralnimi olji, estri ali z PAO-ji.

Prednosti/Izvedbe
  • CO2 nevtralno mazivo – podnebju prijaznejša alternativa, ki pomaga pri zmanjšanju in / ali izravnavanju emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklu izdelka

Tehnični podatki
Viskoznost 150 220 320 460 680
  • Gostota pri 15 °C [kg/m³]
1,076 1,074 1,069 1,072 1,070
  • Plamenišče (COC) [°C]
268 278 270 268 262
  • Točka tečenja [°C]
-42 -39 -39 -36 -39
  • Kin. viskoznost pri 40 °C [mm²/s]
136 222 321 460 664
  • Kin. viskoznost pri 100 °C [mm²/s]
22,5 34,4 52,7 73,2 107,0

Specifikacije
  • DIN 51517-3 (CLP); odobreno s strani Bonfiglioli (ISO 150, 220, 320, 460]

Pakiranje
Dolina
Koliina
Notranja viina
Notranja irina
Radij
Zunanja viina
Zunanja irina
Vsebina:
Back to Top
Product has been added to your cart